Sổ tay trái phiếu – Kỳ 6: Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu, đầu tư cái nào có lợi hơn?

Sổ tay trái phiếu – Kỳ 6: Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu, đầu tư cái nào có lợi hơn?

Trong sổ tay trái phiếu kỳ số 5, chúng ta đã cùng đi qua một chuyên mục so sánh về lãi suất trái phiếu ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp giúp cho bạn có một bàn cân tốt để lựa chọn loại trái phiếu phù hợp với kế hoạch đầu tư của mình. Và trong số kỳ 6 này, traiphieuantoan sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn phân biệt cổ phiếu và trái phiếu; giúp bạn có thể so sánh trái phiếu với các loại cổ phiếu, cái nào sẽ mang lại giá trị đầu tư tốt hơn. Bắt đầu nhé.

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người sở hữu cổ phiếu có thể được hưởng cổ tức được chia không cố định và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với 1 phần vốn nợ của tổ chức phát sinh. Người sở hữu trái phép được trả một tỷ lệ suất nhất định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

So sánh trái phiếu và cổ phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu: Từ khái niệm về bạn đã có thể phân biệt được cổ phiếu và trái phiếu thông qua lãi suất nhận được cố định (trái phiếu) và không cố định (cổ phiếu). Về chi tiết trái phiếu và cổ phiếu giống và khác nhau như thế nào?

>>> Xem thêm: Sổ tay trái phiếu – Kỳ 5: So sánh trái phiếu ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp

Giống nhau

– Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chủ và bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

– Là phương tiện nhằm thu hút vốn của nhà phát hành.

– Là công cụ của nhà đầu tư.

– Có thể trao đổi, chuyển nhượng, mua bán, thừa kế, thế chấp và cầm cố.

– Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hay phần vốn của tổ chức phát hành.

– Cổ phiếu và trái phiếu đều có mệnh giá ghi trên bề mặt cổ phiếu/trái phiếu.

– Đều được hưởng trên lệch giá cả.

Khác nhau

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Tham khảo thêm video Bí quyết đầu tư nhanh giàu dành riêng cho bạn dưới đây bạn nhé!

Khác về bản chất, đơn vị phát hành và quyền sở hữu

– Về bản chất:

 • Cổ phiếu là chứng chỉ góp vốn.
 • Trái phiếu là chứng chỉ nợ.

– Người phát hành:

 • Trái phiếu: do các doanh nghiệp và chính phủ phát hành.
 • Cổ phiếu: do doanh nghiệp cổ phần phát hành.

– Người sở hữu:

 • Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông. 
 • Người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ.

– Quyền của người sở hữu:

 • Cổ phiếu: Có quyền tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty. Được chia cổ tức (lợi nhuận) không ổn định phụ thuộc vào tình hình kinh doanh. Được tham gia biểu quyết các vấn đề công ty (trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại).
 • Trái phiếu: Không có quyền tham gia vào hoạt động công ty. Được trả định kỳ và mức cố định.

Khác về thời hạn, mức độ rủi ro và các yếu tố khác

Khác về bản chất, đơn vị phát hành và quyền sở hữu

– Thời gian:

 • Trái phiếu: có thời hạn nhất định. 
 • Cổ phiếu: không có thời hạn, công ty còn tồn tại thì cổ phiếu còn giá trị.

– Rủi ro

 • Trái phiếu: ít rủi ro. Được rút trước kỳ hạn.
 • Cổ phiếu: rủi ro cao. Không được rút vốn trực tiếp.

– Ảnh hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu:

 • Cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ của công ty và thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông.
 • Trái phiếu: Tăng vốn vay và nghĩa vụ trả nợ, không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông.

– Thứ tự ưu tiên thanh toán:

 • Trái phiếu: được ưu tiên thanh toán trước.
 • Cổ phiếu: thanh toán cuối cùng, sau khi doanh nghiệp đã thanh toán hết các nghĩa vụ nợ.

– Trách nhiệm với nợ của công ty:

 • Cổ đông chịu trách nhiệm với về khoản nợ của công ty theo tỷ lệ vốn góp tương ứng.
 • Trái phiếu: người sở hữu không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Những phần khác

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu.

So sánh cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

So sánh cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Tương tự như khi so sánh trái phiếu và cổ phiếu. Tuy nhiên người sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ có một số quyền lợi khác hơn so với cổ phiếu phổ thông.

 • Được nhận cổ tức trước cổ đông thông thường.
 • Mức cổ tức nhận được là cố định giống như trái phiếu.
 • Được ưu tiên thanh toán trước các cổ đông phổ thông, nhưng sau người có trái phiếu.
 • Không được tham gia bầu cử, ứng cử vào hội đồng quản trị và quyết định các vấn đề của công ty.
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông như trái phiếu. Ngược lại thì không được.

Lời kết: phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Có thể nói cổ phiếu ưu đãi vừa có những đặc điểm giống với cổ phiếu và vừa giống trái phiếu. Về bản chất cổ phiếu nhiều rủi ro và lợi nhuận cao hơn nên thường được dùng giao dịch để hưởng phần chênh lệch giá. Còn trái phiếu dành cho những nhà đầu tư ít mạo hiểm với lãi suất cố định và luôn được ưu tiên thanh toán khi công ty có vấn đề giải thể, phá sản. Ở kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục so sánh sâu hơn về trái phiếu và tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Mời các bạn tiếp tục đón xem nhé.

>>> Xem tiếp: Sổ tay trái phiếu – Kỳ 7: Trái phiếu và gửi tiết kiệm nên đầu tư gì?

Tham khảo gói “Đầu tư an toàn – Bảo hiểm an tâm” NGAY TẠI ĐÂY!

Xem thêm về VsetGroup để cập nhật thêm nhiều thông tin bạn nhé!

VsetGroup
  Gói đầu tư bạn quan tâm